Kontaktai     |    info@svin.lt


Apie mus
  • Siekiame konstruktyvaus dialogo ir bendro piliečių susitarimo, kaip bendromis pastangomis sukurti vieningą, kuriančią ir pasiturinčią Lietuvą;
  • Formuojame teigiamą požiūrį į skaidrų verslą, pasitelkdami asocijuotas verslo struktūras, visuomenines organizacijas, piliečius;
  • Populiariname skaidrų verslą ir gero verslo pavyzdžius;
  • Darome įtaką visiems procesams, galintiems padėti verslui tapti skaidriam, aiškiam ir geranoriškam;
  • Atliekame mokslines analizes, kurių metodais įrodome, kad skaidrus verslas naudingas tiek visuomenei, tiek ir verslui;
  • Mokslininkų ir praktikų pastangomis atliekame praktinius - mokslinius tyrimus, kurie atskleidžia esamą situaciją su šešėliniu verslu, korupcija ir nelegaliu darbu;
  • Ruošiame ir viešiname moksliškai pagrįstas rekomendacijas, kaip tikslingai išnaudoti intelektualinį ir finansinį potencialą, siekiant kuo pozityvesnio rezultato;
  • Siekiame vaikų ir jaunimo švietimo, paremto nepasitikėjimo šešėliniu verslu ir korupcijos apraiškoms dvasia;
  • Siekiame ugdymo, mokymo ir švietimo proceso ir tolimesnės darbinės - kūrybinės žmogaus veiklos harmoningo balanso su materialinės naudos siekimu, bei dorovinėmis bei dvasinėmis vertybėmis, užtikrinant stiprios ir darnios visuomenės gerovės kūrimą;
  • Organizuojame seminarus, konferencijas, simpoziumus, mokymus.


Skaidraus verslo registras


Paskutinės naujienos

PASAULIS LIETUVAI PRAŽUS, KAI LIETUVOS PASAULYJE NEBUS

Pirma tezė. Apie dvigubą pilietybę prikalbėti kalnai žodžių ir išlietos jūros jausmų.30.03.2017

Daugiau

APIE ŽVIRBLIUS kakoje IR KAKOKRATUS

-Negana, kad numirei, kad numirei negana! Sakyk, ką padarei Lietuvos žmonių labui!?- šūkteli šv. Petras prie vartų. Eilė bemat išsibėgioja tarp baltų debesėlių, bet tik pažiūrėk, jų vėl susirenka minia. Ir vėl Petras žvangina raktais, ir šaukia prie rojaus vartų: „Kad numirei, negana! Fu, kaka! Mesk šalin tuos auksuotus blizgučius nuo krūtinės! Negana, kad numirei...“

Iš tautosakos15.03.2017

Daugiau

Jūsų nuomone, kuri partija, laimėjusi 2016m. rinkimus, kovos už verslo ir politikos skaidrumą?

LSDP (socialdemokratai)
TS -LKD (konservatoriai)
LVŽS (valstiečiai)
Liberalų sąjudis
Artimiausi mokymai

Čia bus infomacija apie organizuojamus mokymus

Daugiau
Artimiausi Renginiai

Spaudos konferencija BNS

Daugiau

Paremti projektą